Przetargi.pl
zakup i dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania tych badań

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2478000 w. 115 , fax. 412 478 050
 • Data zamieszczenia: 2021-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Szymanowskiego 11
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2478000 w. 115, fax. 412 478 050
  REGON: 31147300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.ostrowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania tych badań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań, podzielonych na 10 pakietów, według opisu zawartego w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji: 1) Testy pracownia ogólna 2) Odczynniki do oznaczania alkoholu etylowego metodą enzymatyczną 3) Testy do wykrywania antygenu GDH i toksyn – testy kasetkowe 4) Testy do wykrywania antygenu GDH i toksyn – testy kasetkowe metodą immunoenzymatyczną 5) Paski testowe do analizy niektórych składników moczu 6) A) dzierżawa analizatora biochemicznego głównego i zakup odczynników B) dzierżawa analizatora biochemicznego back-up i zakup odczynników 7) Dzierżawa analizatora do koagulologii i zakup odczynników 8) Odczynniki do immunofiksacji – aparat Beckman 9) Odczynniki do elektroforezy białek 10) Dzierżawa analizatora HPLC do oznaczania hemoglobiny glikowanej HbA1c oraz zakup odczynników
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach