Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w ZS nr 1 w Ostrzeszowie i ZS nr 2 w Ostrzeszowie w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim” (VI części)

Powiat Ostrzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 63-500 Ostrzeszów, Zamkowa 31
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 732 00 40 , fax. 627301771
 • Data zamieszczenia: 2022-12-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ostrzeszowski
  Zamkowa 31
  63-500 Ostrzeszów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 732 00 40, fax. 627301771
  REGON: 250854777
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w ZS nr 1 w Ostrzeszowie i ZS nr 2 w Ostrzeszowie w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim” (VI części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa sprzętu IT dla pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie.1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę:a) laptop (dla pracowni gastronomicznej) - 1 szt.b) oprogramowanie dla gastronomii – 1 szt.c) projektor – 5 szt.d) ekran projekcyjny elektryczny – 5 szt.e) laptop – 5 szt.f) drukarka + kopiarka – 3 szt.g) ploter – 1 szt.h) komputer stacjonarny – 17 szt.i) monitor – 17 szt.j) sprzęt nagłośnieniowy mobilny – 2 szt.k) mikrofon bezprzewodowy – 2 szt.l) statyw mikrofonowy – 2 szt.ł) przenośny system nagłośnieniowy – 2 szt.m) mikser cyfrowy – 2 szt.n) tablet graficzny – 5 szt.o) komputer przenośny do obsługi obrabiarki CNC (dla pracowni branży drzewnej) – 1 szt.Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie,1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę:a) Tablica flipchart - sztuk 1, Budynek przebudowanej kotłownib) Tablica szkolna zielona – sztuk 2, Budynek przebudowanej kotłownic) Gablota oszklona – sztuk 2, Budynek przebudowanej kotłownid) Gry edukacyjne do nauk języka angielskiego, (pracownia języków obcych) Budynek przebudowanej kotłowni – sztuk 10, w tym:d1) Gra planszowa, zadaniem której jest wytłumaczenie różnic pomiędzy czasami angielskimi: PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, PRESENT PERFECT, PAST SIMPLE i FUTURE SIMPLE, Poziom A1-B2,W języku angielskim, - sztuk 2d2) Gra planszowa, zadaniem, której jest wytłumaczenie różnic pomiędzy angielskimi czasami teraźniejszymi, PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS, Poziom A1-B2, W języku angielskim – sztuk 2d3) Gra planszowa zadaniem jest wytłumaczenie różnic pomiędzy angielskimi czasami przeszłymi PAST SIMPLE a PRESENT PERFECT, Poziom A1-B2, W języku angielskim – sztuk 3d4) Fiszki + Gra Karciana, powtórka do matury rozszerzonej z języka angielskiego, poziom B1-B2, zestaw składający się ze min. 150 kart z trzech kategorii; gramatyka, słownictwo, uzupełnianie zdań – sztuk 3e) Gry edukacyjne do nauk języka niemieckiego( pracownia języków obcych) Budynek przebudowanej kotłowni – szt. 10, w tym:e1) BINGO OBRAZKOWE, Gra edukacyjna w języku niemieckim, bingo obrazkowe, gra karciana, sztuk 2,e2) Edukacyjna gra językowa w karty typu memory oraz Piotruś do nauki niemieckiego: przymiotniki i przeciwieństwa – sztuk 2,e3) Edukacyjna gra planszowa do nauki niemieckiego w formie konkursu z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych - quiz kulturowy – sztuk 2,e4) Edukacyjna gra w karty do nauki niemieckiego – sztuk 2,e5) Edukacyjna gra planszowa dla dzieci i młodzieży ucząca praktycznego stosowania zasad gramatyki niemieckiej – sztuk 2f) Program multimedialny do nauki języka angielskiego (pracownia języków obcych), Budynek przebudowanej kotłowni – sztuk 5, w tym:f1) Pakiet 5 kursów do kompleksowej i skutecznej nauki języka angielskiego dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych(cd, MP3 plus książka) – sztuk 2,f2) Multimedialne repetytorium gramatyczne dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych – sztuk 2,f3) Program multimedialny pozwalający na kompleksowa naukę współczesnego języka angielskiego w oparciu o filmy wideo, obszerne nagrania, ćwiczenia i dialogi – sztuk 1g) Program multimedialny do nauki języka niemieckiego (pracownia języków obcych, Budynek przebudowanej kotłowni – sztuk 5, w tym:g1) Plansze interaktywne – sztuk 1,g2) Multimedialny program do nauki niemieckiego- sztuk 2,g3) Język niemiecki - licencja na min 20 stanowisk – sztuk 1,g4) Plansze interaktywne. Szkoła ponadpodstawowa Licencja min 3-stanowiskowa – sztuk 1h) Tablica akademicka- biała – sztuk 1, pracownia przedmiotów branży budowlaneji) Tablica suchościeralna – sztuk 1, pracownia przedmiotów branży drzewnejj) Tablica biała sucho-ścieralna – sztuk 1, pracownia przedmiotów branży drzewnejk) Tablica flipchart – sztuk 1, pracownia obsługi konsumentaZakup i dostawa urządzeń do pracowni branży drzewnej w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę:a) Maszyna wytrzymałościowa - sztuk 1b) Suszarka laboratoryjna – sztuk 1c) Waga laboratoryjna – sztuk 2d Waga analityczna– sztuk 2e) Twardościomierz – sztuk 1f) Wiskozymetr – sztuk 1g) Miernik chropowatości – sztuk 1h) Połyskomierz – sztuk 1i) Przyrząd do oznaczania wyschnięcia powłok lakierniczych – sztuk 1j) Zestaw stolików laboratoryjnych – zestaw 1k) Stanowiskowy wyciąg powietrza – Dygestorium – sztuk 1zgodne z PN-EN 14175-2:2006, Dyrektywą 2014/35/UE. Oznaczone znakiem CE.Zakup i dostawa przyborów do pracowni branży drzewnej w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę:a) Odkurzacz przemysłowy – sztuk 1b) Szafa narzędziowa– sztuk 1c) Mikroskop – sztuk 2d) Wilgotnościomierz – sztuk 2e) Kubek wpływowy – sztuk 2f) Miernik pH – sztuk 1g) Mikrometr – sztuk 5h) Czujnik pomiarowy zegarowy – sztuk 2i) Stolik pomiarowy z czujnikiem zegarowym – sztuk 1j) Stoper elektroniczny – sztuk 1k) Dynamometr - sztuk 2l) Czujnik do rozstawu zębów pił – sztuk 1ł) Taboret laboratoryjny - sztuk 8Zakup i dostawa sprzętu IT dla pracowni w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę:a) komputer stacjonarny plus akcesoria – 20 szt.b) monitor – 20 szt.c) laptop – 1 szt.d) drukarka – 1 szt.e) monitor interaktywny – 2 szt.f) interaktywny flipchart – 1 szt.g) stacja/ replikator – 1 szt.h) oprzyrządowanie sieci komputerowej i łącza internetowego – 1 zestawZakup i dostawa zestawu eksperymentalnego dla pracowni w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie,1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę:a) Zestaw eksperymentalny, w tym:a1) ruter Gpon – szt. 1,a2) 25 zestawów testerów,a3) 25 zestawów oprzyrządowania do testowania światłowodów,a4) Spawarka światłowodowa – szt. 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach