Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni reklamy sprzęt komputerowy, multimedialny i fotograficzny ramach realizacji projektu pn. „Mistrzowie reklamy” zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-217 Rybnik, ul. św. Józefa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 42 236 63 , fax. 32 42 235 49
 • Data zamieszczenia: 2021-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
  ul. św. Józefa 30
  44-217 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32 42 236 63, fax. 32 42 235 49
  REGON: 24180809500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zseu.bip.edukacja.rybnik.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SZKOŁA PUBLICZNA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyposażenia pracowni reklamy sprzęt komputerowy, multimedialny i fotograficzny ramach realizacji projektu pn. „Mistrzowie reklamy” zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa wyposażenia pracowni reklamy sprzęt komputerowy, multimedialny i fotograficzny ramach realizacji projektu pn. „Mistrzowie reklamy” zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na trzy zadania: Zadanie nr 1- pn. „ Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego i wyposażenia studia fotograficznego”: 1. Cyfrowy aparat fotograficzny – 3 szt., 2. Papier fotograficzny – 4 opakowania, 3. Karta pamięci – 7 szt., 4. Akumulator – 3 szt., 5. Obiektyw – 1 szt., 6. Torba na aparat – 3 szt., 7. Zestaw filtrów – 1 szt., 8. Statyw – 3 szt., 9. Biurko komputerowe – 1 szt., 10. Krzesło obrotowe – 1 szt. 11. Zestaw lamp studyjnych – 1 szt., 12. Zestaw bezcieniowy – 1 szt., 13. Zestaw do zawieszania tła – 1 szt., 14. Tło– 2 szt., 15. Kamera cyfrowa – 4 szt., Zadanie nr 2 - pn. „Zakup i dostawa drukarki 3 D” : 1. Drukarka 3D – 1 szt., 2. Filament – 15 szt. , 3. Filament – 10 szt. Zadanie nr 3 - pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego” : 1. Projektor multimedialny – 1 szt., 2. Ekran do projektora – 1 szt., 3. Drukarka fotograficzna – 1 szt., 4. Papier fotograficzny – 4 opakowania, 5. Komputer przenośny (Laptop) – 1 szt., 6. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt., 7. Zestaw komputerowy – 26 szt., 8. Pakiet Adobe CC – 27 stanowisk, 9. CorelDRAW – 27 stanowisk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w rozdziale III SIWZ i załączniku nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach