Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiegoew Radomsku

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-44 6832673 , fax. 0-44 6837955
 • Data zamieszczenia: 2021-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
  ul. Narutowicza 12
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 0-44 6832673, fax. 0-44 6837955
  REGON: 67428200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zse-e.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiegoew Radomsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni przedmiotowych w Zespole szkół elektryczno elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach