Przetargi.pl
Zakup i dostawa testów do diagnostyki SARS-CoV-2 met RT-PCR dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 26-610 Radom, ul. Lekarska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48483615283 , fax. +48483615213
 • Data zamieszczenia: 2021-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego
  ul. Lekarska 4
  26-610 Radom, woj. mazowieckie
  tel. +48483615283, fax. +48483615213
  REGON: 00031508600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.radom.pl/zamowienie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa testów do diagnostyki SARS-CoV-2 met RT-PCR dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa testów do diagnostyki SARS-CoV-2 met RT-PCR dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ilości 4.320 ozn w terminie do 31.12.2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141625-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach