Przetargi.pl
Zakup i dostawa szczepionek dla poradnii "D" oraz POZ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka ul. Milenijna 4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 03-125 Warszawa, ul. Milenijna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5193391 , fax. 22 5193375
 • Data zamieszczenia: 2019-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
  ul. Milenijna 4
  03-125 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5193391, fax. 22 5193375
  REGON: 16292906000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbialoleka.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka ul. Milenijna 4 03-125 Warszawa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa szczepionek dla poradnii "D" oraz POZ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka ul. Milenijna 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szczepionek dla poradni "D" i POZ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa -Białołęka ul. Milenijna 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach