Przetargi.pl
"Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w ramach dotacji z ,,Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2”.

Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty ogłasza przetarg

 • Adres: 20-060 Lublin , Głowackiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 466-55-82 , fax. 081 466-55-81
 • Data zamieszczenia: 2021-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty
  Głowackiego 26
  20-060 Lublin , woj. lubelskie
  tel. 081 466-55-82, fax. 081 466-55-81
  REGON: 00029489800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dpsmtk.lublin.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w ramach dotacji z ,,Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa środków ochrony osobistej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach