Przetargi.pl
Zakup i dostawa pakietów zintegrowanych aplikacji biurowych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa zachodniopomorskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-632 Szczecin, ul. Spedytorska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 624 569 , fax. 914 624 640
 • Data zamieszczenia: 2021-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
  ul. Spedytorska 42528
  70-632 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 624 569, fax. 914 624 640
  REGON: 29266900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/wsse-szczecin
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa będąca podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa pakietów zintegrowanych aplikacji biurowych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa zachodniopomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Lp. Nr produktu Nazwa produktu Ilość Okres ważności licencji 1.SKU: AAD-33168M365 E5 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr -4szt. 01.12.2021-30.11.2024 2.SKU: 1C9-00002M365 E5 IP & Govern Sub Per User-14szt. 01.12.2021-30.11.2024 3.SKU: AAA-10842O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr -259szt. 01.12.2021-30.11.2024 4.SKU: AAA-10842O365E3 ShrdSvr ALNGSubsVL MVL PerUsr-101szt. 29.01.2022-30.11.2024 5.SKU: AAA-10842O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr-178 szt. 28.02.2022-30.11.2024 6.SKU: AAA-10842O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr- 177szt. 25.03.2022-30.11.2024 7.SKU:T6A-00024 O365E1 ShrdSvr ALNGSubsVL MVL PerUsr - 52 szt. 01.12.2021-30.11.2024
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48900000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach