Przetargi.pl
Zakup i dostawa materiałów promocyjnych

Jednostka Wojskowa nr 3964 ogłasza przetarg

 • Adres: 03-700 Warszawa, ul. Bystra
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 892 326 , fax. 261 892 320
 • Data zamieszczenia: 2021-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa nr 3964
  ul. Bystra 1
  03-700 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 892 326, fax. 261 892 320
  REGON: 17172392000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jw3964.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa materiałów promocyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów promocyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach