Przetargi.pl
Zakup i dostawa łózka OIOM wraz z materacem

Wielkopolskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 61-866 Poznań, ul. Garbary
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618850500 , fax. 618 521 948
 • Data zamieszczenia: 2021-08-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Onkologii
  ul. Garbary 15
  61-866 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618850500, fax. 618 521 948
  REGON: 29120400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wco.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zdrowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa łózka OIOM wraz z materacem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa łóżka OIOM wraz z materacem - 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31990000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną