Przetargi.pl
Zakup i dostawa koparko-ładowarki

Gmina Górzyca Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 69-113 Górzyca, ul. 1 Maja
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 588 910 , fax. 957 588 910
 • Data zamieszczenia: 2019-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Górzyca Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. 1 Maja 42708
  69-113 Górzyca, woj. lubuskie
  tel. 957 588 910, fax. 957 588 910
  REGON: 21126265600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzyca.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa koparko-ładowarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Stan koparki: fabrycznie nowa, rok produkcji 2018. 2) Rodzaj koparki: kołowa - cztery koła o rozmiarze opon: przód min 20” i tył min 28”, z napędem na cztery koła możliwością rozłączania napędów. 3) Oś tylna ze 100% blokadą dyferencjału. 4) Masa koparki: min 8,5 t. 5) Silnik: silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, z wtryskiem Common Rail spełniający normy emisji spalin min. Tier 4 final bez filtra cząstek trwałych, o mocy min 80 kW (110KM) przy 2000 obr/min, pojemność silnika nie większa niż 4,0 l. 6) Skrzynia biegów automatyczna typu POWERSHIFT co najmniej 4 biegi w przód i co najmniej 3 biegi w tył lub mechaniczną typu POWERSCHTTLE co najmniej 4 biegi w przód i co najmniej 4 biegi w tył, prędkość przejazdowa min 40 km/h. 7) Kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji bezpieczeństwa ROPS i FOPS w przypadku przewrócenia się maszyny i ochrony maszyny przed przedmiotami z obrotowym amortyzowanym fotelem operatora, wyposażona w ogrzewanie, klimatyzację, radio, drzwi po obu stronach kabiny, otwierana tylna szyba, oświetlenie wnętrza. Światła robocze 2 szt. z przodu, 2 szt. z boku i 2 szt. z tyłu. 8) Oświetlenie drogowe zgodne z wymaganiami pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych. 9) Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłokową o przepływie minimum 155 l/min. I ciśnieniu nie min. 200 bar. 10) Dwa niezależne układy hamowania o powierzchni tarcia min 2450 cm². 11) Tryb pracy układu jezdnego: przednia oś skrętna, wahliwa. 12) Zbiornik paliwa min 130 l. 13) Wyposażenie: a) koparko-ładowarka musi posiadać system amortyzujący łyżkę ładowarkową i samo-poziomowanie na, wielofunkcyjna - 6 w 1 (spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie, rozściełanie i wyrównywanie), o pojemności 1,1 m3 ± 0,1 m³ z zamontowanymi na łyżce widłami, b) wysokość wyładunku łyżki ładowarkowej do sworznia obrotu min. 3,4 m, c) udźwig łyżki ładowarkowej na maksymalnej wysokości min 3100 kg, d) siła zrywania łyżki ładowarkowej (siłownik łyżki) min 65 kN, e) sterowanie układem ładowarkowym za pomocą wielofunkcyjnej dźwigni, f) ramię koparki teleskopowe wysuwane hydraulicznie, wygięte w kształcie „banana”, z integrowanym szybkozłączem mechanicznym, g) sterowanie układem koparkowym za pomocą drążków w standardzie ISO h) głębokość kopania min. 5,40 m, i) zasięg kopania na poziomie gruntu min. 6,20 m, j) wysokość załadunku min 4,6 m, k) siła odspajania łyżki kopiącej min 53 kN, l) tylna łyżka kopiąca – szerokość: 400mm, 600 mm, skarpowa 1500 mm±20mm, 14) Wyposażenie dodatkowe: a) pomarańczowe światło ostrzegawcze, b) trójkąt odblaskowy, c) gaśnica, d) zestaw podstawowym narzędzi w tym smarownica oraz klucz do kół, e) instrukcja obsługi w języku polskim, f) katalog części. 15) Przeznaczenie: a) wykopy i prace ziemne b) prace załadunkowe 16) Maszyna w 100% sprawna i gotowa do pracy. 17) Termin dostawy: maksymalnie do 20 dni od dnia podpisania umowy. 18) Dostawca dostarczy aktualne min. sprzed dwóch miesięcy zaświadczenie że jest autoryzowanym dilerem i serwisem dostarczanej maszyny. 19) Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na oferowane koparko-ładowarki wynosi min. 12 miesięcy lub max. 1000 motogodzin. Gwarancja jest jednym z kryterium oceny ofert. Wykonawca określi ilość motogodzin w formularzu oferty. 20) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć deklarację zgodności z CE na oferowane koparko ładowarki. 21) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarek (punkt serwisowy musi znajdować się w odległości nie większej niż 180 km od siedziby zamawiającego). 22) Przyjazd serwisu naprawczego do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w czasie do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, naprawy będą dokonywane przez Wykonawcę w maksymalnym terminie – 14 dni od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 23) W okresie gwarancji wszelkie koszty napraw przedmiotu zamówienia oraz koszty dojazdu (transportu) do autoryzowanego serwisu pokrywa Wykonawca. 24) Wykonawca przeprowadzi szkolenie praktyczne w siedzibie zamawiającego dla operatora w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43260000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach