Przetargi.pl
Zakup i dostawa bielizny operacyjnej oraz obłożeń jednorazowego użytku

Szpital Powiatowy w Chmielniku ogłasza przetarg

 • Adres: 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3542136, 3542017 w.140, 150 , fax. 413 542 136
 • Data zamieszczenia: 2021-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3542136, 3542017 w.140, 150, fax. 413 542 136
  REGON: 36801130000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-chmielnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa bielizny operacyjnej oraz obłożeń jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny operacyjnej oraz obłożeń jednorazowego użytku w ilości i asortymencie określonych w załączniku asortymentowo - cenowym nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach