Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI W ROKU 2021 W OKRESIE OD 2021-09-01 DO 2021-12-31

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Wejherowie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, Nanicka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587386301
 • Data zamieszczenia: 2021-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Wejherowie
  Nanicka 22
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 587386301
  REGON: 384045769
 • Adres strony internetowej zamawiającego: osemka.bip2.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zespół Szkolno Przedszkoly nr nr 2 Wejherowo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI W ROKU 2021 W OKRESIE OD 2021-09-01 DO 2021-12-31
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W WEJHEROWIE Części zamówienia Nazwa grupy produktów I Owoce i warzywa II Produkty suche i przyprawy/ różne produkty spożywcze III Mięso i wędliny IV Pieczywo i wyroby cukiernicze V Przetwory mleczarskie VI Ryby VII jajka VIII Garmaż
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach