Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2021

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-239 Bolszewo, Szkolna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 672 26 66; 58 738 63 71 , fax. 58 672 26 66
 • Data zamieszczenia: 2021-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie
  Szkolna 13
  84-239 Bolszewo, woj. pomorskie
  tel. 58 672 26 66; 58 738 63 71, fax. 58 672 26 66
  REGON: 19040319900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spbolszewo.szkolna.net/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła Podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2021 z podziałem na 7 części w tym: Części zamówienia Nazwa grupy produktów I Owoce i warzywa II Produkty suche i przyprawy/ różne produkty spożywcze III Mięso i wędliny IV Pieczywo i wyroby cukiernicze V Przetwory mleczarskie VI Ryby VII Garmaż
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach