Przetargi.pl
Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej na I półrocze 2023 r.

Dom Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-092 Łomianki, Jagodowa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Sadowej
  Jagodowa 2
  05-092 Łomianki, woj. mazowieckie
  REGON: 001252732
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej na I półrocze 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa różnych artykułów spożywczych zgodnie z SWZ Rozdział III i formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ - Część 1Zakup i dostawa produktów mleczarskich zgodnie z SWZ Rozdział III i formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ - Część 2Zakup i dostawa jaj zgodnie z SWZ Rozdział III i formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ - Część 3Zakup i dostawa owoców i warzyw zgodnie z SWZ Rozdział III i formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ - Część 4Zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych zgodnie z SWZ Rozdział III i formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ - Część 5Zakup i dostawa ryb i mrożonek zgodnie z SWZ Rozdział III i formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ - Część 6Zakup i dostawa mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich zgodnie z SWZ Rozdział III i formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ - Część 7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach