Przetargi.pl
Zakup i dostawa akcesoriów jednorazowych do wysokoprzepływowego podawania tlenu kompatybilnych z urządzeniem AIRVO2.

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7357654 , fax. 32 2288220
 • Data zamieszczenia: 2021-12-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
  Jana Pawła II 2
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 7357654, fax. 32 2288220
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.clo.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa akcesoriów jednorazowych do wysokoprzepływowego podawania tlenu kompatybilnych z urządzeniem AIRVO2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa akcesoriów jednorazowych do wysokoprzepływowego podawania tlenu kompatybilnych z urządzeniem AIRVO2: - filtr powietrza - 2 sztuki, - zestaw rury+komora typu Air Spiral - 20 sztuk, - kaniula donosowa rozmiar M - 20 sztuk, - wielorazowa rura do dezynfekcji - 1 sztuka, - filtr do dezynfekcji - 2 sztuki Dostawa jednorazowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach