Przetargi.pl
Zakup i dostawa 13 szt. komputerów przenośnych - laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym do pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku

Powiat Otwocki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Górna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 778-1-300 , fax. 22 778-1-302
 • Data zamieszczenia: 2022-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Otwocki
  ul. Górna 13
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 778-1-300, fax. 22 778-1-302
  REGON: 13268681000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-otwocki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa 13 szt. komputerów przenośnych - laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym do pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są minimalne. Dopuszcza się sprzęt o wyższych parametrach. Zaoferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, kompletny, posiadać niezbędne gwarancje i dokumentację w języku polskim. Sprzęt ma być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach