Przetargi.pl
Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w ilości 492 szt. elementów z 18 rodzajów asortymentu (wyposażenie do walki z COVID - 19).

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2021-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w ilości 492 szt. elementów z 18 rodzajów asortymentu (wyposażenie do walki z COVID - 19).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia: Stolik instrumentalny (Mayo)-szt. 27, Stolik instrumentalny - szt. 16, Wózek oddziałowy - szt. 23, Wózek do przewożenia narzędzi - szt. 3, Wózek do rozwożenia leków - szt. 13, Wózek zabiegowy - szt. 9, Wózek oddziałowy wielofunkcyjny - szt. 9, Wózek oddziałowy - 2 kosze - szt. 2, Regał z koszami - szt. 2, Wózek cateringowy - szt. 6, Wózek na brudną bieliznę - szt. 71, Wózek pojedynczy na odpady - szt. 213, Wózek potrójny na odpady - szt. 24, Stojak do płynów infuzyjnych - szt. 52, Stojak z misą podgrzewaną - szt. 11, Stojak z jedną misą - szt. 8, Stojak z 2 misami - szt. 1, oraz Wózek transportowy - szt. 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach