Przetargi.pl
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie w 2021 r.

Gmina Osina ogłasza przetarg

 • Adres: 72-221 Osina, Osina
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 911 814 , fax. 913 910 390
 • Data zamieszczenia: 2021-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osina
  Osina 62
  72-221 Osina, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 911 814, fax. 913 910 390
  REGON: 81168426100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.osina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie w 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, mieszkających na terenie Gminy Osina i w miejscowości Olchowo, gm. Nowogard. Bilety zakupywane będą przez Zamawiającego od dnia powrotu uczniów klas 4-8 szkół podstawowych do szkół, lecz nie wcześniej, niż od 1 lutego 2021 r., i nie później niż od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r., zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem tras i godzin. Przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia opieki uczniom podczas wsiadania, przewozu oraz wysiadania z autobusu. Opiekunem będzie inna osoba, niż kierowca autobusu. Przewozy uczniów realizowane będą w ramach komunikacji regularnej, którą prowadzić będzie Wykonawca. Szacunkowa liczba uczniów wynosi 121, zamieszkałych w 9 miejscowościach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach