Przetargi.pl
Zakup art.z tworzyw sztucznych dla LEP

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-632 Szczecin, ul. Spedytorska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 624 569 , fax. 914 624 640
 • Data zamieszczenia: 2022-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
  ul. Spedytorska 42528
  70-632 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 624 569, fax. 914 624 640
  REGON: 29266900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa będąca podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup art.z tworzyw sztucznych dla LEP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis Nr katalogowy Ilość Cena netto VAT (%) Cena brutto ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean i sterile, 2 – 200 µL, 55 mm, żółty, końcówki bezbarwne, 960 końcówki (10 statywów × 96 końcówek). 0030078551 15 op. 719,10 23 13 267,40 ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax (EU-IVD), PCR clean i sterile, 50 – 1 000 µL, 76 mm, niebieski, 960 końcówki (10 statywów × 96 końcówek). 0030078748 15 op. 803,70 23 14 828,26 Probówka typu Eppendorf 1,5 mL, PCR Clean (2 x 500 szt.) 0030125215 10 op. 180,90 23 2 225,07 Probówka typu Eppendorf DNA LoBind 2,0 mL, PCR clean, bezbarwny, 500 szt. 0030108426 4 op. 117,90 23 580,07 EP Tips 0,1-5 ml Epp. Quality (5 x100 szt.) 0030000978 1 op. 225,00 23 276,75 EP Tips 0,5-10 ml Epp. Quality (2 x100 szt.) 0030000765 1 op. 231,30 23 284,50
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach