Przetargi.pl
Zakup akcesoriów ochrony osobistej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-175 Olsztyn, ul. Bałtycka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 544 38 00 , fax. 89 544 38 11
 • Data zamieszczenia: 2021-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Bałtycka 65
  10-175 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 544 38 00, fax. 89 544 38 11
  REGON: 51083509800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup akcesoriów ochrony osobistej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup: Maseczek jednorazowych (3 warstwy) – 6045 szt Maseczek ffp3 – 150 szt Półmasek filtrujących ffp2 – 50 szt Przyłbic standardowych – 56 szt Przyłbic połówkowych – 511 szt Rękawiczek nitrylowych 100szt – 598 szt Chusteczek alkoholowych 100szt – 140 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach