Przetargi.pl
Zakup 2 szt. aparatów do hemodializ z przenośnymi uzdatniaczami wody

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, Terebelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 834147290, 834147290
 • Data zamieszczenia: 2021-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
  Terebelska 57-65
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 834147290, 834147290
  REGON: ---
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 2 szt. aparatów do hemodializ z przenośnymi uzdatniaczami wody
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup 2 szt. aparatów do hemodializ z przenośnymi uzdatniaczami wody
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach