Przetargi.pl
Zakup 21 monitorów Samsung 49 cali, LC49RG90SSRXEN VA 5120x1440 DQHD, 19 komputerów typu All in One Lenovo V50a-24IMB AIO CORE I5-10400T, 19 stacji roboczych Lenovo V50s SFF 11EF003APB W10Pro i5-10400 8GB 512GB.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-713 Poznań, Al. Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618541300 , fax. +48618541204
 • Data zamieszczenia: 2021-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618541300, fax. +48618541204
  REGON: 00051433100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.poznan.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 21 monitorów Samsung 49 cali, LC49RG90SSRXEN VA 5120x1440 DQHD, 19 komputerów typu All in One Lenovo V50a-24IMB AIO CORE I5-10400T, 19 stacji roboczych Lenovo V50s SFF 11EF003APB W10Pro i5-10400 8GB 512GB.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup 21 monitorów Samsung 49 cali, LC49RG90SSRXEN VA 5120x1440 DQHD, 19 komputerów typu All in One Lenovo V50a-24IMB AIO CORE I5-10400T, 19 stacji roboczych Lenovo V50s SFF 11EF003APB W10Pro i5-10400 8GB 512GB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach