Przetargi.pl
Zakup 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 06-200 Maków Mazowiecki, Moniuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7171150 , fax. 029 7171137
 • Data zamieszczenia: 2021-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komendant Powiatowej Straży Pożarnej
  Moniuszki 6a
  06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 029 7171150, fax. 029 7171137
  REGON: 55067106200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-makow-mazowiecki
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach