Przetargi.pl
Zakup 11500 sztuk wymazówek

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne ogłasza przetarg

 • Adres: 26-060 Chęciny, Podzamcze
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 343 40 50 , fax. 41 307 44 76
 • Data zamieszczenia: 2022-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
  Podzamcze 45
  26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 343 40 50, fax. 41 307 44 76
  REGON: 26031506700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcnt.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 11500 sztuk wymazówek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup z dostawą 11500 sztuk wymazówek do poboru wymazów z nosogardzieli wraz z podłożem stabilizującym, umożliwiającym identyfikację RNA wirusa SARS-CoV-2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141625-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach