Przetargi.pl
Zakup 10 komputerów przenośnych

Muzeum Historii Żydów Polskich ogłasza przetarg

 • Adres: 00-157 Warszawa, ul. Anielewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 710 300 , fax. 224 710 398
 • Data zamieszczenia: 2021-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Żydów Polskich
  ul. Anielewicza 6
  00-157 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 710 300, fax. 224 710 398
  REGON: 14031376200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 10 komputerów przenośnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup 10 komputerów przenośnych (laptopów HP 450 G8).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach