Przetargi.pl
Zagospodarowanie turystyczne półwyspu Strączno

Gmina Miejska Wałcz ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 672584471
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Wałcz
  Plac Wolności 1
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 672584471
  REGON: 570791483
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipwalcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie turystyczne półwyspu Strączno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie turystyczne półwyspu Strączno poprzez budowę sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków, budową wiat rekreacyjnych z miejscem na ognisko oraz montaż kontenera sanitarnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach