Przetargi.pl
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zapuszkują mieszkańcy na terenie gminy Bliżyn

Gmina Bliżyn ogłasza przetarg

 • Adres: 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 541 172 , fax. 412 541 236
 • Data zamieszczenia: 2022-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bliżyn
  ul. Kościuszki
  26-120 Bliżyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 541 172, fax. 412 541 236
  REGON: 29100998100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zapuszkują mieszkańcy na terenie gminy Bliżyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazanych w SIWZ z nieruchomości położonych na terenie gminy Bliżyn, na których zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzenie i obsługę Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach