Przetargi.pl
Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe

Gmina Strzegowo ogłasza przetarg

 • Adres: 06-445 Strzegowo, Plac Wolności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6794004 , fax. 23 6704085
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzegowo
  Plac Wolności 32
  06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie
  tel. 23 6794004, fax. 23 6704085
  REGON: 13037844000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu - typ projektów – Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych, projekt pod nazwą „Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie”. Na niniejsze zamówienie przyznano promesę dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 2017-NZ-21 – Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego zadanie pn. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe”. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe: Część 1 – Zakup pompy pożarniczej: motopompy pływającej: 1. Maks. zasięg rzutu wody minimum 30 m, 2. Wysokość podnoszenia minimum do 25 m słupa wody, 3. Nasada tłoczona 75, 4. Moc nie mniejsza niż 3 kW, 5. Wydajność nominalna (przy 2 barach) minimum 400 dm3/min, 6. Minimalna głębokość ssania nie większa niż 20 mm, 7. Musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. 8. Niezatapialny pływak, 9. Możliwość pracy na sucho, 10. Czterosuwowy silnik pozwalający stosować benzynę bez konieczności sporządzania mieszanki, 11. Silnik wyposażony w regulator obrotów zapewniający utrzymanie zadanej wydajności pompy, 12. Elementy pompy ze stopów aluminium zapewniających odporność na korozję. Część 2 - Zakup zestawu ratownictwa technicznego: W skład zestawu wchodzą: 1/ pompa hydrauliczna, 2/ węże hydrauliczne, 3/ nożyce hydrauliczne. Wymagania techniczno-użytkowe zestawu: Pompa hydrauliczna – 1 szt., 1.1 Silnik spalinowy, czterosuwowy o mocy minimum 5 kW, 1.2 Wydajność pompy (niskie ciśnienie) min. 2,5 l/min, 1.3 Możliwość zasilania jednocześnie dwóch urządzeń, 2. Węże hydrauliczne – 1 kpl., 2.1 Węże hydrauliczne ze zintegrowanymi, pojedynczymi szybkozłączami, umożliwiającymi obsługę w rękawicach ochronnych o długości minimum 10 metrów, 3. Nożyce hydrauliczne – 1 szt., 3.1 Rozwarcie ostrzy min. 150 mm, 3.2 Siła cięcia min. 340 kN, 3.3 System połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą hydrauliczną, 3.4 Nożyce muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP . Część 3 - Zakup agregatu prądotwórczego: 1. Częstotliwość [Hz] 50 – 60, 2. Napięcie [V] 230, 3. Stopień ochrony minimum [IP] 23, 4. Moc znamionowa minimum [kW] 3,0, 5. Prąd znamionowy minimum [A] 8, 6. Silnik benzynowy, 7. Rozruch ręczny, 8. Gniazdo 230V 16A IP44 minimum [szt.] 2, 9. Ochrona termiczna gniazd, 10. Zbiornik paliwa minimum 10 litrów. Część 4 - Zakup zestawu ratownictwa medycznego: Wyposażenia zestawu: 1. Rurki ustno – gardłowe wielorazowe - komplet 6szt., 2. Jednorazowe rurki krtaniowe lub maski krtaniowe w różnych rozmiarach z uchwytem - komplet 3szt., 3. Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym - 3 szt., 4. Ssak mechaniczny, ręczny dla dorosłych i niemowląt - 1 szt., 5. Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym); z maską twarzową o 2 rozmiarach, przeźroczysta i obrotowa (360°) - 1 szt., 6. Worek samorozprężalny dla dzieci, o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym); z maską twarzową o 2 rozmiarach, przeźroczysta i obrotowa ( 360°) - 1 szt., 7. Filtry bakteryjne dla dorosłych dla HIV, hepatitis C, TBC - 5 szt., 8. Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu zgodny z PN-EN ISO 10524-1:2006 - 1 szt.: 1/ mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe, 2/ regulator przepływu tlenu obrotowy, min. przepływ maksymalny 25 l/min, 3/ gniazdo szybkozłącza w systemie AGA, 9. Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej. – dwie duże i jedna mała/,min.95% tlenu rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi – przezroczyste - komplet 3szt., 10. Przewód tlenowy o długości 10 m - 1 szt., 11. Butla tlenowa z możliwością pracy w pozycji pionowej - 1 szt.: 1/ o pojemności sprężonego tlenu min. 400 litrów przy ciśnieniu 150 bar, 2/ możliwość napełnienia w systemie DIN /dla tlenu medycznego/, 3/ ciśnienie robocze min. 200 atm., 12. Nosze typu deska.: 1/ pasy zabezpieczające mocowane obrotowo min. 4 kpl, 2/ zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, nie dopuszcza się elementów elastycznych typu „motyl”, 3/ wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych używanych w PSP, 13. Kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego, wodoodporne z możliwością regulacji rozmiaru 1/ kołnierz szyjny dla dorosłych jednoczęściowy, regulowany - 2 szt. , 2/ kołnierz szyjny dziecięcy regulowany – 1 szt., 3/ Kołnierze umieszczone w torbie transportowej, 14. Szyny typu Kramer (14 szyn stanowiących komplet) w jednorazowym ochronnym rękawie foliowym nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin, możliwość wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia, uchwyty transportowe pokrowca umożliwiające transport w ręku i na ramieniu – torba dostosowana rozmiarami do najdłuższej szyny, natomiast dostęp do szyn w pokrowcu jednocześnie do całego zestawu. Wymiary (tolerancja +/- 10 mm): 1/ 1500 x 150 mm lub 1500 x 120 mm, 2/ 1500 x 120 mm, 3/ 1200 x 120 mm, 4/ 1000 x 100 mm, 5/ 900 x 120 mm – 2 szt., 6/ 800 x 120 mm, 7/ 800 x 100 mm, 8/ 700 x 100 mm lub 700 x 70 mm, 9/ 700 x 70 mm, 10/ 600 x 80 mm lub 600 x70 mm, 11/ 600 x 70 mm, 12/ 250 x 50 mm – 2 szt. 15. Opatrunki /wymiary wg standardu/ - 1 kpl.: 1. osobisty „W” - 2 szt. 2. kompresy gazowe jałowe - 10 szt. 9 cm x 9 cm, 3. gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 - 5 szt. 4. gaza opatrunkowa jałowa 1/ 2 m 2 - 5 szt. 5. gaza opatrunkowa jałowa ¼ m 2 - 5 szt. 6. opaski opatrunkowe dziane o szerokości 5 cm - 4 szt. 7. opaski opatrunkowe dziane o szerokości 10 cm - 8 szt. 8. chusta trójkątna tekstylna - 4 szt. 9. bandaż elastyczny o szerokości 10 cm - 3 szt. 10. bandaż elastyczny o szerokości 12 cm - 3 szt. 11. elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 - 1 szt. 12. elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 - 1 szt. 13. elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 - 3 szt. 14. przylepiec z opatrunkiem - 1 szt. 6 cm x 1 m, 15. przylepiec bez opatrunku - 2 szt. 5 cm x 5 m, 16. żel schładzający w opakowaniu min 120ml - min 2 szt. 17. opatrunek hydrożelowy schładzający ratunkowy na twarz - min.2 szt. 18. opatrunki hydrożelowe schładzające – min 4 sztuki o wymiarach umożliwiających pokrycie powierzchni 4000m2. 16. Opatrunek wentylowy (zastawkowy) do zabezpieczenia rany ssącej kl. piersiowej - 2 szt., 17. Opaski zaciskowe (taktyczna) - 2 szt.: 1/ jednoczęściowa, 2/ szerokość taśmy min 4cm, 3/ z możliwością zapisania czasu założenia na opasce, 4/ z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem, 5/ z płynną regulacją naciągu, 6/ z możliwością założenia jedną ręką, 18. Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/- 50 ) - 1 szt., 19. Nożyczki ratownicze atraumatyczne o długości min. 16 cm - 1 szt., 20. Okulary ochronne - 2 szt., 21. 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10 ml - 5 szt., 22. 0.9% NaCl) 250 ml - 2 szt., 23. Folie izotermiczne - 5 szt., 24. Folia do przykrywania zwłok - 3 szt., 25. Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała - 2 szt., 26. Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml - 1 szt., 27. Rękawiczki ochronne nitrylowe - 10 szt., 28. Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru czerwonego - 2 szt., 29. Torba/ plecak transportowa - 1 szt.: 1/ wymiary torby : długość - min. 65 cm, max. 80 cm, szerokość: 35 (+/- 5) cm, wysokość: 30( +/- 10) cm, 2/ wykonanie z materiału. Wymagania w zakresie innych cech dotyczące wszystkich części|: - dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, - dostarczony sprzęt musi posiadać stosowne certyfikaty i atesty wymagane przepisami prawa zezwalające na dopuszczenie do stosowania w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, - do oferowanego sprzętu należy załączyć instrukcję obsługi w języku polskim, listy punktów serwisowych oraz karty gwarancyjne. Jeśli dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż polski, wówczas należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. - w ramach zamówienia Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby jednostki OSP Strzegowo, ul. Wyzwolenia 6, 06-445 Strzegowo, dokona jego uruchomienia oraz przeszkolenia z podstawowej obsługi technicznej, - Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia sprzętu do momentu jego przekazania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy sprzętu. 2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy pzp zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/ zmiana treści SIWZ, zamawiający sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie. 4. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. 5. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 7. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35000000-4

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach