Przetargi.pl
„WYNAJEM DOMKÓW JARMARCZNYCH”

Regionalne Centrum Kultury w kołobrzegu im. Z. Herberta ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, Solna 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Kultury w kołobrzegu im. Z. Herberta
  Solna 1
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 6711772177
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „WYNAJEM DOMKÓW JARMARCZNYCH”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem domków jarmarcznych podczas dwóch jarmarków organizowanych przez RCK, tj: Jarmarku Solnego oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego.2. Termin realizacji zamówienia przedstawia się następująco:1) Jarmark Solny:a) Montaż 38 domków w dniu 25 lipca 2022 roku.b) Demontaż 38 domków od 05 do 06 września 2022 roku, najpóźniej do godziny 10:00 wraz z załadunkiem i transportem.2) Jarmark Bożonarodzeniowy:a) Montaż 25 domków w dniach od 06 do 07 grudnia 2022 roku, najpóźniej do godziny 16:00. b) Demontaż 25 domków od 24 do 27 grudnia 2022 roku, najpóźniej do godziny 16:00 wraz z załadunkiem i transportem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79956000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach