Przetargi.pl
Wymiana pokrycia dachu części Dworkowej Muzeum Przyrody-Dwór Lutosławskich w Drozdowie”

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie ogłasza przetarg

 • Adres: 18-421 Drozdowo, Główna 38
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie
  Główna 38
  18-421 Drozdowo, woj. podlaskie
  REGON: 450110668
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachu części Dworkowej Muzeum Przyrody-Dwór Lutosławskich w Drozdowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest:: Wymiana pokrycia dachu części Dworkowej Muzeum Przyrody-Dwór Lutosławskich w Drozdowie w ramach zadania: Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie , ETAP II – XIX wiek. polegający na : wymianie gontu drewnianego sosnowego na gont drewniany modrzewiowy łupany o szer. 10 cm z nakładką 5 cm, podwójnie, dł. gontów 40 cm gwoździe ze stali nierdzewnej ,nabijanie nowych łat i kontrłat, montażu wiatroizolacji ,zaimpregnowanie deskowania i łat ,wymiana obróbek blacharskich na tytanowo- cynkowej wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytanowo- cynkowej , wymiana instalacji odgromowej .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach