Przetargi.pl
Wymiana instalacji wodociągowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Myśliborzu

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 74-300 Myślibórz, Północna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 747 02 04 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
  Północna 15
  74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 747 02 04, fax. -
  REGON: 36477779000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://cuwmysliborz.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana instalacji wodociągowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Myśliborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana instalacji wodociągowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Myśliborzu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach