Przetargi.pl
Wykonywanie usługi serwisowania instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach będących w użytkowaniu O/ZUS w Nowym Sączu oraz terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS w Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu i Zakopanem.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, Sienkiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 498 020 , fax. 184 498 005
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu
  Sienkiewicza 77
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 184 498 020, fax. 184 498 005
  REGON: 17756003310000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usługi serwisowania instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach będących w użytkowaniu O/ZUS w Nowym Sączu oraz terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS w Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu i Zakopanem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie usługi serwisowania instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach będących w użytkowaniu O/ZUS w Nowym Sączu oraz terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS w Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu i Zakopanem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach