Przetargi.pl
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Śródjezierze - pozyskanie i zrywka drewna

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Miłomłyn ogłasza przetarg

 • Adres: 14-140 Miłomłyn, ul. Nadleśna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48 89 647 30 56 , fax. +48 89 647 32 21
 • Data zamieszczenia: 2022-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Miłomłyn
  ul. Nadleśna 9
  14-140 Miłomłyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 89 647 30 56, fax. +48 89 647 32 21
  REGON: 51054965900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Śródjezierze - pozyskanie i zrywka drewna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Śródjezierze - pozyskanie i zrywka drewna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach