Przetargi.pl
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wałcz – Negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki

Nadleśnictwo Wałcz ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 672 500 894 , fax. 672 582 932
 • Data zamieszczenia: 2021-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Wałcz
  ul. Kołobrzeska 1
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 672 500 894, fax. 672 582 932
  REGON: 57006451800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://walcz.pila.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wałcz – Negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prace z zakresu zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wałcz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach