Przetargi.pl
Wykonanie windy osobowej wbudowanej wraz z robotami towarzyszącymi w Sądzie Rejonowym w Wałczu, ul. Sądowa 2

Sąd Okręgowy w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-541 Koszalin, ul. Waryńskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 428 742 , fax. 943 423 755
 • Data zamieszczenia: 2021-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Koszalinie
  ul. Waryńskiego 7
  75-541 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 428 742, fax. 943 423 755
  REGON: 32252536061000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://koszalin.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiajacy publiczny- jednostka sektora finansów publicznych-orgamn władzy publicznej-organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie windy osobowej wbudowanej wraz z robotami towarzyszącymi w Sądzie Rejonowym w Wałczu, ul. Sądowa 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie windy osobowej wbudowanej wraz z robotami towarzyszącymi w Sądzie Rejonowym w Wałczu, ul. Sądowa 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku 1a do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51120000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną