Przetargi.pl
Wykonanie usługi nadzoru autorskiego systemu informatycznego „InfoMedica PLUS”/”AMMS PLUS”

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, Bohaterów Warszawy 34
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  Bohaterów Warszawy 34
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  REGON: 000313443
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi nadzoru autorskiego systemu informatycznego „InfoMedica PLUS”/”AMMS PLUS”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usługi nadzoru autorskiego systemu informatycznego „InfoMedica PLUS”/”AMMS PLUS”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72253200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach