Przetargi.pl
Wykonanie usług Przeglądów konserwacyjnych, usług serwisowych oraz modernizacji lub rozbudowy systemów dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie

Komenda Główna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-642 Warszawa, Puławska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6012044, 601 59 75 , fax. 226 011 857
 • Data zamieszczenia: 2021-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Główna Policji
  Puławska 148/150
  02-642 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6012044, 601 59 75, fax. 226 011 857
  REGON: 12137497000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług Przeglądów konserwacyjnych, usług serwisowych oraz modernizacji lub rozbudowy systemów dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług Przeglądów konserwacyjnych, usług serwisowych oraz modernizacji lub rozbudowy systemów dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50324100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach