Przetargi.pl
Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 30 oficyna i ul. Studziennej 31 oficyna oraz rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków garażowych i budynków gospodarczych przy ul. Studziennej 32 oficyna w Szczecinie, wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301 , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2021-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 30 oficyna i ul. Studziennej 31 oficyna oraz rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków garażowych i budynków gospodarczych przy ul. Studziennej 32 oficyna w Szczecinie, wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 30 oficyna i budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 31 oficyna oraz rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków garażowych i budynków gospodarczych przy ul. Studziennej 32 oficyna w Szczecinie, wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu. 2. Zakres prac do wykonania obejmuje m. in: 1) Budynek przy ul. Studziennej 30 oficyna: Wykonanie rozbiórki z uprzątnięciem, uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu, wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki, likwidacja istniejących przyłączy, m.in: wodnego, gazowego, kanalizacyjnego i elektrycznego, wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, zdjęcie z ewidencji - budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 30 oficyna w Szczecinie - działka nr 41/16 obręb 3033. 2) Budynek przy ul. Studziennej 31 oficyna: Wykonanie rozbiórki z uprzątnięciem, uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu, wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki, likwidacja istniejących przyłączy, m.in: wodnego, gazowego, kanalizacyjnego i elektrycznego, wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, zdjęcie z ewidencji - budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 31 oficyna w Szczecinie - działka nr 41/14 obręb 3033. 3) Budynki przy ul. Studziennej 32 oficyna: Wykonanie rozbiórki z uprzątnięciem, uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu, wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki, likwidacja istniejących przyłączy, m.in: wodnego, gazowego, kanalizacyjnego i elektrycznego, wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, zdjęcie z ewidencji - budynku mieszkalnego, garażowego i budynków gospodarczych przy ul. Studziennej 32 oficyna w Szczecinie - działka nr 41/12, 41/10, 41/9 obręb 3033.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111213-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach