Przetargi.pl
Wykonanie robót związanych z realizacją zadania nr 1341 i 747 budżetu obywatelskiego 2022 „Zieleń dla Muranowa - Zagospodarowanie terenu ul. Miłej” , „Rewitalizacja drzew na ul. Lewartowskiego

ZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCH ogłasza przetarg

 • Adres: 00-261 Warszawa, ul. Podwale 23
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCH
  ul. Podwale 23
  00-261 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 010496921
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztp.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót związanych z realizacją zadania nr 1341 i 747 budżetu obywatelskiego 2022 „Zieleń dla Muranowa - Zagospodarowanie terenu ul. Miłej” , „Rewitalizacja drzew na ul. Lewartowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Wykonanie robót związanych z realizacją zadania nr 1341 budżetu obywatelskiego 2022 „Zieleń dla Muranowa - Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Miłej”;2) Wykonanie robót związanych z realizacją zadania nr 747 budżetu obywatelskiego 2022 „Rewitalizacja szpaleru drzew na ul. Lewartowskiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach