Przetargi.pl
wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie, który ma stanowić siedzibę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-922 Warszawa, Wawelska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48223692900 , fax. +48223692120
 • Data zamieszczenia: 2021-08-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48223692900, fax. +48223692120
  REGON: 14162841000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie, który ma stanowić siedzibę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie, który ma stanowić siedzibę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach