Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w branży elektrycznej w Campusie A Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 65-417 Zielona Góra , ul. Licealna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3282318, 3282275 , fax. 68 3282275
 • Data zamieszczenia: 2021-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych
  ul. Licealna 9
  65-417 Zielona Góra , woj. lubuskie
  tel. 68 3282318, 3282275, fax. 68 3282275
  REGON: 97792414700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.adm.uz.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w branży elektrycznej w Campusie A Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w branży elektrycznej w Campusie A Uniwersytetu Zielonogórskiego”: 1)Część 1 zamówienia: a)opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a następnie wykonanie robót budowlanych - dostosowanie istniejących rozdzielnic wraz z wyłącznikami przeciwpożarowymi prądu do obowiązujących przepisów w budynkach A-0; A-1; A-3; A-6, b)opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a następnie wykonanie robót budowlanych - wykonanie zasilania rezerwowego dla budynków A-0; A-1; A-6 (złącze kablowe ZK przy bud. A-0, zasilanie z kierunku ST-3 „Aula”); 2)Część 2 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót elektrycznych w celu dostosowania instalacji elektrycznej do montażu kuchenek elektrycznych i montaż kuchenek w Domach Studenta „Piast” i „Ziemowit”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach