Przetargi.pl
wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Okopowej 5 m 3 w Gdańsku

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282 , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2022-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Okopowej 5 m 3 w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Okopowa 5 m 3 w Gdańsku. 2. Zakres robót obejmuje między innymi: a) roboty ogólnobudowlane tj. ­ roboty rozbiórkowe i demontażowe, ­ roboty tynkarskie, ­ roboty malarskie, ­ roboty izolacyjne, ­ roboty posadzkarskie, ­ izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, ­ izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, ­ wykonanie ścianek działowych, ­ montaż stolarki okiennej i drzwiowej, b) roboty sanitarne tj. - wymiana/remont instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń, ­ wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem urządzeń, ­ wykonanie instalacji c.o., ­ wykonanie kanału wentylacyjnego i odprowadzania spalin; c) roboty elektryczne tj. ­ wymiana/remont instalacji elektrycznej; d) wykonanie ekspertyzy kominiarskiej dla wyremontowanego mieszkania po zakończeniu prac, e) wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego dla wyremontowanego mieszkania. f) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach