Przetargi.pl
Wykonanie prewencyjnej dezynfekcji antywirusowej wybranych pomieszczeń WER Rudna Mała o łącznej powierzchni: 319,87 m2,w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Poczta Polska S.A.ul. Rodziny Hiszpańskich 8, adres do korespondencji: Poczta Polska S.A. , Biuro Zamówień, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 656 58 04 , fax. 22 656 50 05
 • Data zamieszczenia: 2022-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poczta Polska S.A.ul. Rodziny Hiszpańskich 8, adres do korespondencji: Poczta Polska S.A. , Biuro Zamówień, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
  ul. Rodziny Hiszpańskich 8
  00-940 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 656 58 04 , fax. 22 656 50 05
  REGON: ---00000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prewencyjnej dezynfekcji antywirusowej wybranych pomieszczeń WER Rudna Mała o łącznej powierzchni: 319,87 m2,w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie prewencyjnej dezynfekcji antywirusowej wybranych pomieszczeń WER Rudna Mała o łącznej powierzchni: 319,87 m2,w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90921000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach