Przetargi.pl
Wykonanie konserwacji naprawczej i zachowawczej zabytków ruchomych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, Sandomierska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8448556 , fax. 015 8448557
 • Data zamieszczenia: 2021-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
  Sandomierska 1
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 015 8448556, fax. 015 8448557
  REGON: 83041400600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.stalowawola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Muzeum Regionalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie konserwacji naprawczej i zachowawczej zabytków ruchomych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie konserwacji naprawczej i zachowawczej zabytków ruchomych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Konserwację naprawczą i zachowawczą wykonaną zgodnie z programem konserwacji (Załącznikiem A), 2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacją, 3) Dokumentowanie prac konserwatorskich w trakcie ich prowadzenia i po konserwacji (dokumentacja fotograficzna i opisowa), 4) Wykonanie i przekazanie skróconej dokumentacji konserwatorskiej w formie pisemnej drukowanej (1 szt.) i pełnej w wersji elektronicznej (1 CD / DVD / pendrive), 5) Zwrot zabytków we wskazane miejsce z zachowaniem zasad transportu zabytków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach