Przetargi.pl
Wykonanie kompleksowej usługi na cele realizacji przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi projektu "Sekwencjonowanie genomu wirusa SARS-CoV-2 chorych w Województwie Łódzkim: rola zmienności genów wirusa i gospodarza w patogenezie choroby COVID-19".

Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 90-419 Łódź, al. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 725 937 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2022-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny
  al. Kościuszki 4
  90-419 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 725 937, fax. -
  REGON: 47307330800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowej usługi na cele realizacji przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi projektu "Sekwencjonowanie genomu wirusa SARS-CoV-2 chorych w Województwie Łódzkim: rola zmienności genów wirusa i gospodarza w patogenezie choroby COVID-19".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi, polegającej na analizie 100 próbek w zakresie: a. Identyfikacji w próbce badanej obecności materiału genetycznego wirusa Sars-cov-2 z wykorzystaniem techniki oceny amplifikacji materiału wirusa w czasie rzeczywistym. Przeprowadzając reakcję RT-PCR, z wykorzystaniem testu wykrywającą minimum sygnały pochodzące z dwu genów wirusa (ORF, S/N) oraz zawierającą kontrolę wewnętrzną reakcji. b. sekwencjonowania pełnego genomu SARS-CoV-2 celem uzyskania sekwencji konsensus z określeniem genotypu wirusa ( WuHan,delta, omikron….). Przygotowanie biblioteki genomu wirusa z wykorzystaniem protokołu Illumina COVIDSeq, w odczycie 2x150 bp, z głębokością sekwencjonowania minimum 300x c. oceny wariantów enzymów proteolitycznych wirusa sars-cov-2 z identyfikacja zmienności powyższych. Określenie wariantów enzymów proteolitycznych MPro i PLPr d. identyfikacji panelu antygenów zgodności tkankowej HLA dla powyższych. Oznaczenie z wykorzystaniem protokołu MIA FORA NGS FLEX 5 HT HLA wykorzystuje long-range PCR do wychwytywania klinicznie istotnych genów HLA (HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1 i HLA-DQB1)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach