Przetargi.pl
Wykonanie i montaż przegród ochronnych z plexi, w budynku Urzędu Miasta Szczecin, w pomieszczeniach wynajmowanych na potrzeby udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej ogłasza przetarg

 • Adres: 70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 245 314 , fax. 914 245 805
 • Data zamieszczenia: 2021-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
  pl. Armii Krajowej 1
  70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 245 314, fax. 914 245 805
  REGON: 32093325000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mjog.szczecin.pl/chapter_145000.asp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i montaż przegród ochronnych z plexi, w budynku Urzędu Miasta Szczecin, w pomieszczeniach wynajmowanych na potrzeby udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż przegród ochronnych z plexi, w budynku Urzędu Miasta Szczecin, w pomieszczeniach wynajmowanych na potrzeby udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, na istniejącej zabudowie meblowej, w niestandardowych wymiarach, w następujących pomieszczeniach: 56, 56a, 56b, 56c, przy pl. Armii Krajowej 1, w Szczecinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19521100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach