Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych opatrzonych logo lub znakiem graficznym, w podziale na 2 części.

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Dzielnica Bemowo ogłasza przetarg

 • Adres: 01-381 Warszawa, Powstańców Śląskich 70
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Dzielnica Bemowo
  Powstańców Śląskich 70
  01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 015259640
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych opatrzonych logo lub znakiem graficznym, w podziale na 2 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych opatrzonych logo lub znakiem graficznym.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:Część 1 - Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych opatrzonych logo lub znakiem graficznym w skład której wchodzą:a) skarpetki,b) butelki termiczne,c) maskotki,d) komplety do badmintona,e) kubki do malowania,f) bidony,g) odblaski miś,h) gry karciane,i) torby plażowe,j) kubki kamionkowe,k) kubki ceramiczne,l) worki,m) kreda,n) kredki,o) pamięć USB,3. Szczegółowy opis przedmiotu oraz zasady realizacji zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załączniki do SWZ.1. Przedmiot zamówienia obejmuje Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych opatrzonych logo lub znakiem graficznym.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:Część 2 - Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych opatrzonych logo lub znakiem graficznym w skład której wchodzą:a) notesy,b) długopisy,c) pomadki,d) mini portmonetki,e) scyzoryki,f) smycze reklamowe,g) zestawy piśmiennicze,h) ręczniki.3. Szczegółowy opis przedmiotu oraz zasady realizacji zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załączniki do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach