Przetargi.pl
Wykonanie, dostawa, i montaż rolet okiennych w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Powiat Wołomiński ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, Prądzyńskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 7874301,03,04 w. 152 , fax. 22 7765093
 • Data zamieszczenia: 2021-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wołomiński
  Prądzyńskiego 3
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 7874301,03,04 w. 152, fax. 22 7765093
  REGON: 13269344000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, dostawa, i montaż rolet okiennych w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie, dostawa, i montaż rolet okiennych w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39515410-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach