Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Rozbudowa Szpitala Puckiego Sp. z o.o. o Blok Operacyjny, Aptekę, Dział Rehabilitacji i Pracownię Endoskopii”,

Szpital Pucki Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, 1 Maja 13A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Pucki Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
  1 Maja 13A
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  REGON: 000308229
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpucki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Rozbudowa Szpitala Puckiego Sp. z o.o. o Blok Operacyjny, Aptekę, Dział Rehabilitacji i Pracownię Endoskopii”,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, dla inwestycji: „Rozbudowa Szpitala Puckiego Sp. z o.o. o Blok Operacyjny, Aptekę, Dział Rehabilitacji i Pracownię Endoskopii” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień: PSSE Puck (Sanepid), Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, rzeczoznawca BHP, rzeczoznawca sanitarny, rzeczoznawca ppoż, w imieniu Zamawiającego. Celem projektu jest rozszerzenie programu istniejącego szpitala o nowoczesny blok operacyjny z dwoma salami i zapleczem, aptekę, dział rehabilitacji leczniczej i pracownię endoskopii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach